0777500532 – Bấm vào xem chi tiết

Thông tin đơn hàng - Mẫu chữ PB

Trạng thái: Đã gửi hàng – Nhà vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm tiếp nhận

– Tra cứu hành trình đơn tại: https://giaohangtietkiem.vn/

Mã ĐH: S177248.MN5.G1.2.683127321
Người nhận: Minh Hải, 0777500532
Địa chỉ: Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Thu của khách: 99000
LH dự kiến: Chiều 2020-11-09
GH dự kiến: Chiều 2020-11-10
Trạng thái: Đã điều phối lấy hàng/Đang lấy hàng

Sản Phẩm: 1 * Ốp lưng Oppo Reno 3

 

Thông tin đơn hàng - Mẫu chữ Pnoochie

Trạng thái: Đã hủy – Đặt quá nhiều đơn hàng khác nhau cùng 1 thời điểm

Sản Phẩm: 1 * Ốp lưng Oppo Reno 3